Kontakt: Mariann Björnfot
Tel: 0157-10653 (Flen)
Mobil: 0702 - 53 93 48
info@idehjulet.se

  Grafisk layout av trycksaker

Trycksaker och pdf-filer för nätet. Jag har arbetat med broschyrer, föreningstidningar mm.

Redigering av texter som gör den lättläst. Bildbearbetning av foton och grafisk design.