Kontakt: Mariann Björnfot
Tel: 0157-10653 (Flen)
Mobil: 0702 - 53 93 48
info@idehjulet.se

  LÄR DIG ATT SKRIVA BRA FÖR WEBBEN

MARKNADSFÖR HEMSIDAN

  • Utnyttja nätverk och andra företag och länka till varandra
  • Facebook kan vara ett bra sätt Facebook-plugins
  • Använd alltid hemsidesadress på trycksaker och i mail.
  • Bra webbtexter (se ovan) ökar träffarna
  • Ha hemsidan uppdaterad och aktiv